บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค. โลหะภัณฑ์ จำกัด
 
ประวัติและความเป็นมา

 
        บริษัท เอ็ม เอ็น เค โลหะภัณฑ์ จำกัด หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม อู่ตี๋ใหญ่ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรามาโดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทางบริษัทฯของเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการทุกท่าน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ

 
        บริษัท เอ็ม เอ็น เค โลหะภัณฑ์ จำกัด เปิดกิจการในปี 2518 โดยคุณ มนตรี กาญจน์บริรักษ์ ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการขยายกิจการจนมีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องการวางระบบประปาหมู่บ้านและการก่อสร้าง จึงทำให้ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ และ ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำงาน บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด 

 
        หนึ่งในผลงานที่เราภูมิใจ คือ
1.    การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ในโครงการประปาชนบทของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งในครั้งนั้นบริษัทได้ผลิตหอถังน้ำสูง(แทงค์น้ำ) ทรงลูกกอล์ฟ (แท้งค์น้ำ/แท็งค์น้ำ), ถังกรองน้ำ พร้อมกับเดินระบบท่อส่งน้ำ จำนวนกว่า 2,000 แห่ง และ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขต ภาคเหนือ, ภาคกลาง และ ภาคอีสานทั้งในตอนบน และ ตอนล่างของภาค โดยงานทั้งหมดผลิตและส่งมอบก่อนเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ของเรากล้ารับรองผลงานการผลิต เพราะเราผลิตตามแบบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้การส่งงานเป็นไปอย่างง่ายดาย จึงทำให้เราได้รับการยอมรับอย่างดีเสมอมา

 
2.    การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาในโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งบริษัทได้ก่อสร้างอาคาร และ ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม แบบรีเวอส์ออสโมสิส(RO) ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบอุลตร้าไวโอเลต(UV) จำนวน 80 แห่ง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง

3.    ก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องบินราชพาหนะ

 

โรงจอดราชพาหนะ กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

โรงจอดราชพาหนะ สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

ที่ตั้งสำนักงาน: 91/5 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
 โทรศํพท์:  034-604-377- 8 โทรสาร: 034-604-379